Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u d.m.v. (hyper)links naar andere websites en informatiebronnen
die door derden worden beheerd. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke  
controlemogelijkheid en/of zeggenschap en kunnen geen garantie bieden over de volledigheid
of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites/informatiebronnen.
De links worden u enkel aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is toegestaan om de informatie op deze website te gebruiken zonder deze in zijn geheel
over te nemen, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig met de bepalingen van de wetten op
het auteursrecht en andere rechten. Voor reproductie of gebruik van multimedia-informatie
(beeld, geluid, software, e.d.) is te allen tijde voorafgaande toestemming vereist. Over de
reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

Foto’s, film- en geluidsopnames

Wanneer u bij een van onze evenementen aanwezig bent, gaat u automatisch ermee akkoord
dat gemaakte foto’s, film- en geluidsopnames van u mogen worden gebruikt voor plaatsing op
de Website, Facebook en/of de YouTube channel van Limburg-Expres.

Disclaimer